Mašinski delovi

VISOK NIVO PRECIZNOSTI

Mašinski delovi zahtevaju veoma visok nivo preciznosti bez obzira na to da li idu na dalju obradu ili ne.

REZANJE VELIKIH SERIJA

Sa našim mašinama moguće je postići veliku brzinu rezanja pojedinačnih delova čime se povećava efikasnost isporuke.

KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE

Radimo kompjutersko projektovanje elemenata za sečenje u CAD i CAM softverima.